Nationellt spirometrikörkort

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka till kurserna Nationellt spirometrikörkort   Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Nationellt...

Informationsträff

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka till kurserna Informationsträff Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) välkomnar till en informationsträff, där du får reda på mer om oss och vilka uppdrag vi har. Vi arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi...

Hel- och delkroppsvibrationer

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka till kurserna Hel- och delkroppsvibrationer   Kursinnehåll Kursen omfattar riskerna med hel- och delkroppsvibrationer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av vibrationer. Systematisk kartläggning av...

Belastningsergonomi

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka till kurserna Belastningsergonomi för ST-läkare samt ergonomer och andra läkare på AMM-kliniker och företagshälsovård.   Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas....

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Syd Tillbaka till kurserna Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet   Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om luftvägssjuklighet och yrkesmässig exponering i olika arbetsmiljöer. Vi kommer att presentera patientfall som handlar om...