Save the date!

Institutionen för dermatologi och venereologi har 50 årsjubileum. Detta firas fredagen den 18/10 med en utbildningsdag i Malmö med spännande föredrag inom viktiga och intressanta delar av dermatologin, med flera internationella föreläsare.

Nils Hamnerius disputation

Den 3 maj 2019 disputerade Nils Hamnerius från YMDA i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi. Avhandlingens titel är Hand eczema and contact allergy in healthcare work. Huvudhandledare under arbetet var docent Ann Pontén. Fakultetsopponent vid disputationen...