knapp till Om CSD syd
knapp Arbetsområden
Knapp till RaraSwed kvalitetsregister

Arbetsområden

CSD Syd ska verka i dialog med berörda aktörer i Södra sjukvårdsregionen, för att uppnå en jämlik vård och ett ”hela livet perspektiv” för person med sällsynt hälsotillstånd.

Läs uppdraget i sin helhet:
CSD Syds uppdrag 2021 (pdf)
 

Arbetet utgår från följande områden:

Kompetenscentrum

Mål:

CSD Syd är ett kompetenscentrum som ska bidra till ökad kännedom inom området sällsynta hälsotillstånd.

Mer om arbetsområdet Kompetenscentrum  

Kunskapsstyrning

Mål:

CSD Syd ska aktivt bidra i lokalt, regionalt och nationellt arbete med kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården.

Mer om arbetsområde Kunskapsstyrning

Processer

Mål:

CSD Syd ska i dialog med vårdgivare, samhällsaktörer och patient- och närstående-representanter i Södra sjukvårdsregionen, stödja utvecklingen av patientorienterad vård- och omhändertagandeprocessen.

Mer om arbetsområdet Processer

Nätverk

Mål:

CSD Syd ska i samarbete med vårdgivare, samhällsaktörer och patienter/närstående i SSVR stödja etablering och upprätthållandet av nätverk.

Mer om arbetsområde Nätverk

Register

Mål:

CSD Syd ska utveckla och förvalta ett kvalitetsregister för sällsynta hälsotillstånd i SSVR.

Mer om arbetsområde Register

Patientdelaktighet

Mål:

CSD Syd ska verka för att stärka patient- och närståendeperspektivet i en patientcentrad process och dess delprocesser.

Mer om arbetsområde Patientdelaktighet