knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd
knapp till Om CSD syd

Patientdelaktighet

För CSD Syd är patient- och närståendeperspektivet betydelsefullt när man ska utveckla vård och omhändertagandet för personer med sällsynta hälsotillstånd. Det bidrar till en säkrare vård, bättre kvalitet på vården samt ökad patientnöjdhet.
Därför är det av stor vikt att patient- och närståendeföreträdare involveras i samtliga CSD Syds arbetsområden för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. 

Patientråd
Ett Patientråd (PNR) med tio patientföreträdare (PNF) finns på CSD Syd. PNF har genomgått en utbildning i CSD Syd regi, i vad det innebär att vara en patientföreträdare. De har även fått information om CSD Syds verksamhet, vilka lagar Hälso- och sjukvård och samhällsaktörerna arbetar efter samt hur kunskapsstyrningen fungerar.

Rådet träffas regelbundet och bidrar bland annat med att lämna synpunkter på olika arbetsområden som CSD Syd driver, utifrån sällsyntas patient- och närståendeperspektiv.

Välkommen att ta hjälp av CSD Syds PNR vid frågor som rör förbättringsarbete gällande sällsynta diagnoser!
Kontakta CSD Syd

 

CSD Syds patientföreträdare

Anna-Maria Lindfjord
Annie Larsson
Cecilia Rubenson
Emeliy Hoffman
Fayrouz Borchali
Hans-Inge Persson
Helena Härwell
Manuella Hochfellner
Mikael Thor
Monika Benson

Vad är gör en Patient- /närståendeföreträdare (PNF)?

Patient- och närståendeperspektivet är betydelsefullt när man utvecklar vård- och omhändertagandet för personer med sällsynta hälsotillstånd.

I rollen som patientföreträdare får man dela med sig av sina erfarenheter vid olika vårdprocesser tillsammans med andra representanter från hälso- och sjukvården eller samhällsaktörer.

Patientföreträdarens erfarenheter behövs till exempel när vårdprogram, handlingsplaner eller riktlinjer för de sällsynta hälsotillstånden ska tas fram.

Som patientföreträdare kommer man att få en kortare utbildning av CSD Syd och får ersättning utifrån Region Skånes policy.

 

Vad är ett Patientråd (PNR)?

Utifrån patientföreträdarna kan man blida ett PNR.
Rådet representerar CSD Syd och ska bevaka patient- och närståendeperspektivet där det behövs.

Rådet har ingen beslutanderätt, utan är en rådgivande funktion i de arbetsgrupper de deltar i .