knapp till Om CSD syd
knapp Arbetsområden
Knapp till RaraSwed kvalitetsregister

Register

två händer som möts

Det finns ett behov av att belysa vilka sällsynta hälsotillstånd som förekommer i Södra sjukvårdsregionen (SSVR) samt vilka vård-, omsorgsinsatser och förutsättningar det finns för personer med dessa hälsotillstånd i SSVR.

Mål:
CSD Syd ska utveckla och förvalta ett kvalitetsregister för sällsynta hälsotillstånd i SSVR.

CSD Syd ska i dialog med berörda aktörer:
1. Utveckla och förvalta ett regionalt kvalitetsregister för planering och utvärdering
av vård- och omsorgsinsatser.

2. Stödja förbättring av registret utifrån behov.

Aktuellt: Nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser

Det pågår ett arbete med att utveckla ett nationellt kvalitetsregister, RaraSwed. Registret ska ge en samlad bild över sällsynta diagnoser i Sverige.

Mer information om RaraSwed – ett nationellt kvalitetsregister