Den 24 oktober vill vi bjuda in dig till en kunskapsdag kring ärftliga aortasjukdomar.

Dagen är kostnadsfri och kommer att äga rum i Lund. Utöver föreläsningar mellan kl.14-17 kommer du att få tillfälle att träffa personer från patientföreningen Aortadissektion Föreningen Skandinavien.

Programmet hittar du här: SEMINARIUM OM AORTASJUKDOMAR

Det är ett samarbete mellan Klinisk genetik, VO kärl och thorax, VO hjärt- och lungmedicin (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd.

Hjärtligt välkommen!