Vill du träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser Syd inbjuder dig som förälder till barn med en sällsynt diagnos till vårt första föräldraträff. Du kan anmäla dig via NFSD:s hemsida genom att klicka på följande länk:

https://www.nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/kalendarium/foraldratraff/