Sällsynta njursjukdomar

Många av njursjukdomarna kan vara sällsynta och kroniska och kan leda till njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.
På Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö utredes och behandlas njursjuka barn och vuxna från Södra sjukvårdsregionen.
Vården sker i nära samarbete med njurpatologer, urologer, transplantationskirurger och barnendokrinologer.
De utredningar som bland annat behövs göras är blod och urinprov, bilddiagnostik och njurbiopsi.

 

Teammedlemmar

Teamet är under uppbyggnad.

Länkar
Patientföreningar
Njurförbundet