Sällsynta sköldkörtelsjukdomar

 

Det finns både mycket vanliga och mycket sällsynta sköldkörtelsjukdomar. Hur vanlig en sköldkörtelsjukdom är, varierar beroende på vilken åldersgrupp man undersöker. Sköldkörtelsjukdomar som är ovanliga hos barn, kan vara relativt vanliga hos vuxna.

Expertgruppen arbetar med de sköldkörtelsjukdomar som drabbar färre än en person av 2000. Exempel på sådana sjukdomar är:

  • Medfödd underfunktion i sköldkörteln (kongenital hypotyreos)
  • Överproduktion av sköldkörtelhormon hos barn och ungdomar (Graves sjukdom, Toxiska adenom, familjär non autoimmun tyreotoxikos)
  • Ögonsjukdom kopplad till överproduktion av sköldkörtelhormon hos barn (endokrin oftalmopati)
  • Behandling med radioaktivt jod hos barn och ungdomar
  • Nedsatt förmåga att reagera på kroppens sköldkörtelhormom (perifer tyreoidearesistens och Allan Herndon Dudleys syndrom)
  • Ärftligt falskt höga nivåer av sköldkörtelhormon (familjär dysalbuminem hypertyroxinemi)
  • Tumörer i sköldkörteln hos barn och ungdomar
  • Ärftlig sköldkörtelcancer (MEN 2a och MEN 2b)

Teamet består av kurator, psykolog, barnendokrinsjuksköterska, barnendokrinolog, vuxenendokrinolog, endokrinkirurg, ögonläkare och laboratorieläkare.

 

Teammedlemmar

Ann-Charlott Axelsson Schütt, Kurator

Charlotte Becker, Läkare Klinisk Kemi

Maria Elfving, Barnendokrinolog

Pall Hallgrimsson, Endokrinkirurg

Mikael Lantz, Vuxenendokrinolog

Petra Larsson, Psykolog

Bengt Lindberg, Barnendokrinolog

Carina Persson, Koordinator/Barnendokrinsjuksköterska

Johan Svensson, Barnendokrinolog

Peter Åsman, Ögonläkare

Patientföreningar

Det finns flera patientföreningar knutna till diagnosområdet. Teamet har regelbunden kontakt med respektive förening.

Kontaktpersoner

Carina Persson
Koordinator/
Barnendokrinsjuksköterska
Tfn: 040 – 33 32 14

Bengt Lindberg
Ansvarig läkare, Barnendokrinolog