Sällsynta sköldkörtelsjukdomar

Det finns både mycket vanliga och mycket sällsynta sköldkörtelsjukdomar. Hur vanlig en sköldkörtelsjukdom är, varierar beroende på vilken åldersgrupp man undersöker. Sköldkörtelsjukdomar som är ovanliga hos barn, kan vara relativt vanliga hos vuxna.

Expertgruppen arbetar med de sköldkörtelsjukdomar som drabbar färre än en person av 2000. Exempel på sådana sjukdomar är:

  • Medfödd underfunktion i sköldkörteln (kongenital hypotyreos)
  • Överproduktion av sköldkörtelhormon hos barn och ungdomar (Graves sjukdom, Toxiska adenom, familjär non autoimmun tyreotoxikos)
  • Ögonsjukdom kopplad till överproduktion av sköldkörtelhormon hos barn (endokrin oftalmopati)
  • Behandling med radioaktivt jod hos barn och ungdomar
  • Nedsatt förmåga att reagera på kroppens sköldkörtelhormom (perifer tyreoidearesistens och Allan Herndon Dudleys syndrom)
  • Ärftligt falskt höga nivåer av sköldkörtelhormon (familjär dysalbuminem hypertyroxinemi)
  • Tumörer i sköldkörteln hos barn och ungdomar
  • Ärftlig sköldkörtelcancer (MEN 2a och MEN 2b)

 

 

Teammedlemmar

Teamet är under uppbyggnad

 

Länkar

Hypertyreos

 

 

Patientföreningar