Information om regionala seminarier 2018 på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”

Under 2018 kommer Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att bjuda in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog med inriktning kommunikation och har själv livslång erfarenhet av att leva med dövblindhet.

Seminarierna är kostnadsfria men anmälan krävs!

21 mars – Umeå

11 april – Stockholm

23 maj – Göteborg

26 september – Örebro

17 oktober – Linköping

21 november – Uppsala

5 december – Lund

Information om lokal samt anmälningsblankett finns på hemsidan:

https://utbildning.nkcdb.se/konferenser/