Utbildning

Centrum för sällsynta diagnoser Syd anordnar utbildningsdagar och seminarier kring sällsynta diagnoser för professionen, patienter, anhöriga och brukarorganisationer.

Du är välkommen att kontakta oss på csd@skane.se om du har frågor eller idéer rörande utbildningsdagar och seminarier.

 

Aktuella utbildningar

Klinisk genetik och genetisk vägledning I (15 hp) – ht18-vt19 

 

Tidigare utbildningar

Om du klickar på utbildningarnas rubrik öppnas en ny sida där du kan hitta presentationer och filmer från tidigare utbildningsdagar. Presentationerna och filmerna går även att hitta under ”Kunskapsmaterial”.

Turners syndrom – 5 oktober 2016
CHARGE-syndrom konferens – 7 oktober 2015
Seminarium kring Alströms syndrom – 5 oktober 2017
Seminarium kring TAAD – 24 oktober

 

Turners syndrom – 5 oktober 2016

I samarbete med expertteamet för Turners syndrom, anordnade Centrum för sällsynta diagnoser Syd en utbildningskväll om syndromet. Flera av teamets medlemmar pratade om utredning och uppföljning vid Turners syndrom.Turners syndrom beror på att det saknas en bit...

CHARGE-konferens – 7 oktober 2015

I samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser Syd anordnade Dövblindenheten i Region Skåne en heldagskonferens kring CHARGE syndrom. Huvudtalare var professor Claes Möller som har mångårig erfarenhet av att jobba med denna målgrupp. CHARGE syndrom är en ärftlig...