Kunskapsmaterial

Här hittar du föreläsningar, filmer, uppsatser, informationsmaterial mm kring sällsynta diagnoser.

Turners syndrom

I samarbete med expertteamet för Turners syndrom, anordnade Centrum för sällsynta diagnoser Syd en utbildningskväll om syndromet. Flera av teamets medlemmar pratade om utredning och uppföljning vid Turners syndrom. Turners syndrom beror på att det saknas en bit...

läs mer

CHARGE-konferens – 7 oktober 2015

I samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser Syd anordnade Dövblindenheten i Region Skåne en heldagskonferens kring CHARGE syndrom. Huvudtalare var professor Claes Möller som har mångårig erfarenhet av att jobba med denna målgrupp. CHARGE syndrom är en ärftlig...

läs mer