För donationsansvariga

Det tydliggörs allt mer hur arbetet i Sverige med donationsfrågor ska bedrivas.
 
Dessa webbsidor riktade speciellt till lokalt donationsansvariga i Södra sjukvårdsregionen är tänkta att fungera som ett hjälpmedel i arbetet med organ-/vävnadsdonation. Ett samlat ställe för fakta, utbildningar/möten, blanketter och annat.

Hjälp oss i styrgrupperna att göra webbsidorna till ett lättanvänt, aktivt arbetsverktyg! Hör av er om ni upplever att något saknas, och kom gärna med förslag på förbättringar.

regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se
regionalstyrgrupp.vavnadsdonation@skane.se