Hotellstädare löper större risk att drabbas av belastningsskador

En undersökning som genomförts av Arbets- och miljömedicin Syd visar att hotellstädare löper stor risk att drabbas av belastningsskador.

I undersökningen mättes den fysiska arbetsbelastningen hos 14 kvinnliga hotellrumsstädare under en vanlig arbetsdag. Resultatet från mätningen visar att hotellrumsstädare har en mycket hög arbetsbelastning i övre delen av kroppen när man mäter rörelsehastighet, arbetsställning och muskelansträngning.

− Vi har kunnat konstatera att hotellrumsstädning överskrider nio av elva åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning vilket innebär att hotellrumsstädare har en mycket stor risk att drabbas av belastningsskador. Skadorna kan yttra sig genom besvär i nacke, rygg, hand och arm, säger Camilla Dahlqvist, doktorand och biomedicinskanalytiker vid Arbets- och miljömedicin Syd.

För att minska risken för belastningsskador rekommenderar rapportförfattarna att antalet rum som ska städas under en arbetsdag begränsas. Medarbetarna bör dessutom erbjudas regelbundna medicinska kontroller så att man tidigt kan sätta in preventiva åtgärder. Det preventiva arbetet underlättas om arbetsgivaren har en företagshälsovård knuten till sig som kan göra riskbedömningar. Företagshälsovården bör också ha som uppgift att utbilda städpersonalen i ergonomi.

Om undersökningen
Fjorton högerhänta kvinnliga hotellrumsstädare från sju olika hotell i södra Sverige deltog i undersökningen som pågick från februari 2015 till oktober 2016. Bland deltagarna fanns både de som var anställda av städföretag och de som var anställda av hotell.

Om Arbets- och miljömedicin Syd
Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten arbetar i Södra sjukvårdsregionen, men är organisatoriskt placerad i Medicinsk service, en förvaltning inom Region Skåne.

Kontakt:

Camilla Dahlqvist, biomedicinsk analytiker och doktorand, Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne Tel 046-17 31 62

Läs också AMM Syds Rapport 4:2017 Arbetsbelastning vid städning av hotellrum