Webbaserad distanskurs i mätning av arbetsställningar och rörelser i övre delen av kroppen

Inklinometri är en objektiv metod för att mäta kroppsställningar och -rörelser. Den kan med fördel användas som en del av riskbedömningen av fysiskt belastande arbete, vid interventioner och för att jämföra belastningen mellan olika arbetsuppgifter. Kursen omfattar teori och praktisk övning i mätmetodik och analys och utvärdering av insamlade data. Efter genomgången kurs kommer deltagaren kunna mäta fysisk belastning samt bearbeta och ta fram resultat från insamlade data.

Datum: 29 – 30 september (två halvdagar) 2021 klockan 8.30 – 12.30 Plats: Webbaserad distanskurs

Kostnad: 4000 kr/person (exkl. moms)

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud

Antal platser: 3 par

Anmälan och frågor om kursen, kontakta: Camilla Dahlqvist, e-post camilla.dahlqvist@skane.se eller telefon 046-17 31 62

Anmälan senast: 31 augusti 2021 till Camilla

För att kunna delta i kursen behöver du:

  • Dator (PC; Windows och 64-bitars operativsystem).
  • I förväg ha installerat den mjukvara som skickats från oss, vilken behövs för att kunna analysera insamlad
  • Antingen ha en kollega som också går kursen, alternativt ha en vän som ställer upp som försöksperson. Man behöver alltså vara två för att ha möjlighet att träna de praktiska momenten (applicering av inklinometrar och fingerade arbetsuppgifter).

Exempel på tillämpning av inklinometri:
Rapport 9:2017. Arbetsmiljö och hälsa inom äldrevård.

Rapport 18:2017. Åtgärdsnivåer mot belastningsskada