Logotyp för Kliniska Studier Sverige
Stödjer klinisk forskning i Södra Sjukvårdsregionen

Ansök om att starta kliniska studier

När covid-19-krisen bröt ut fick många studier stoppas eller skjutas upp. Nu finns en bedömningsgrupp som tar ställning till vilka studier som kan startas eller återupptas. Bedömningsgruppen har tagit fram en vägledning till forskare som vill genomföra kliniska studier under den pågående pandemin.

Rutin: Process och prioritering start/återstart kliniska studier SUS.

 

Tillbaka