Logotyp för Kliniska Studier Sverige
Stödjer klinisk forskning i Södra Sjukvårdsregionen

Extrainsatt GCP-kurs 16 november

Många GCP-kurser ställdes in under våren och vi erbjuder därför en extrakurs om grundläggande GCP den 16 november i Lund. Kursen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och personer som på annat sätt är involverade i kliniska prövningar.

Läs mer här