Nya samverkansavtal för kliniska prövningar samt kvalitetsregister är nu antagna och publicerade. Nytt är bland annat att inte bara LIF utan även de övriga branschorganisationerna Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech ingår i samverkan.

Läs om de uppdaterade samverkansavtalen på SKR:s hemsida:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/starktsamverkanforutvecklingavvarden.33451.html

Den nya EU-förordningen för kliniska läkemedelsprövningar medför att Läkemedelsverkets kostnader för ärendehanteringen kommer att öka. Myndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för hur avgifterna kan justeras för att fullt ut kunna finansiera ärendehanteringen genom avgifter.

Läs mer om kostnader för regulatoriska ansökningar på Läkemedelsverkets hemsida:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/avgiftsmodell-for-kliniska-provningar-som-ger-full-kostnadstackning

 

Tillbaka