Tjänsten Landsförfrågan drivs av Kliniska Studier Sverige och erbjuder stöd till life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Tjänsten innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård och målet är att snabbt få nationell spridning på förfrågningarna men också att snabbt kunna ge återkoppling i form av erfarna prövares bedömningÅterkopplingen ska ge en indikation på om studien är genomförbar i Sverige utifrån nationella behandlingsriktlinjer samt ge övergripande synpunkter på studiedesignen.

Tjänsten har uppmärksammats av LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Läs mer:

https://www.lif.se/nyheter/ny-tjanst-ska-forenkla-vid-studieforfragan

 

Tillbaka