RCC Syd och Kliniska Studier Sverige Forum Söder erbjuder under våren 2021 en kurs i regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer inom Södra Sjukvårdsregionen. Kursen genomförs i alla regioner i Södra Sjukvårdsregionen.  

Vikten och behovet av kliniska studier har blivit tydligt under pandemin och en viktig förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier är att ha engagerade och stöttande chefer.  Därför erbjuder nu RCC Syd i samverkan med Kliniska Studier Sverige Forum Söder alla verksamhetschefer inom slutenvården i Södra sjukvårdsregionen att gå en specialanpassad kurs i GCP för ökad kunskap kring regelverken som styr kliniska studier. Utbildningen innehåller också delar som ger ökad kunskap om våra regionala processer kring klinisk forskning samt inspiration kring hur man skapar en god forskningskultur inom sin verksamhet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurstillfällen.

Till kurstillfällen och anmälan

Loggor RCC Syd Forum Söder