Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.

Nyheter

Så kan man jämföra hälsodata om Covid-19 i Norden

Forum Söder-medarbetaren Jonas Björk har, i sin egenskap av professor i epidemiologi, intervjuats av publikationen Life Science Sweden om hur man kan jämföra hälsodata om Covid-19 i Norden. Läs artikeln här

Ny information som rör klinisk prövning

Nya samverkansavtal för kliniska prövningar samt kvalitetsregister är nu antagna och publicerade. Nytt är bland annat att inte bara LIF utan även de övriga branschorganisationerna Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech ingår i samverkan. Läs om de uppdaterade...

Ny tjänst ska förenkla vid studieförfrågan

Tjänsten Landsförfrågan drivs av Kliniska Studier Sverige och erbjuder stöd till life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Tjänsten innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård och målet är att...


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

 

Ulf Malmqvist

Nodföreståndare /
Verksamhetschef
Telefon: 046 – 17 33 33
E-post: ulf.malmqvist@skane.se

Johanna Mercke Odeberg

Enhetschef Kliniskt prövningsstöd /
Kontakt rådgivning
Telefon: 0722-38 03 56
E-post: johanna.merckeodeberg @skane.se

Susann Ullén

Enhetschef Medicinsk statistik och epidemiologi / Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-96 22 88
E-post: susann.ullen@skane.se