Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.

Kliniska studier under covid-19-pandemin (SUS)

(Uppdaterad 2021-09-01)
Rutinen med ansökan om start/återstart av kliniska studier på SUS i samband med covid-19-pandemin upphör att gälla från 2021-09-01. Mer information finns här.

Nyheter

Vårt senaste nyhetsbrev, nr 5 2021

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 5 december 2021 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan. Tillbaka


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

Kliniska Studier Sverige Logotyp

Ulf Malmqvist

Nodföreståndare /
Verksamhetschef
Telefon: 046 – 17 33 33
E-post: ulf.malmqvist@skane.se

Kristina Johansson

Enhetschef Kliniskt prövningsstöd/
Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-99 74 44
E-post: Kristina.BJ.Johansson @skane.se

Susann Ullén

Enhetschef Medicinsk statistik och epidemiologi / Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-96 22 88
E-post: susann.ullen@skane.se