Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.

Kliniska studier under covid-19-pandemin (SUS)

(Uppdaterad 2021-06-11)
Covid-19 påverkar hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. I juni startades en intern process på Skånes Universitetssjukhus med ansökan om tillstånd att starta/återstarta kliniska studier. Mer information och hur du ansöker finns här.

Nyheter

E-kurs om ATMP (avancerade terapier)

Visionsdriven Hälsa har i samarbete Läkemedelsakademinden tagit fram en introduktionskurs om avancerade terapier (cell- och genterapi). Kursen är en introduktion till dessa terapier oavsett om du är sjukvårdspersonal, forskare, politiker eller har någon annan roll med...

Vårt senaste nyhetsbrev juni 2021

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 3 juni 2021 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan. Tillbaka

Forum Söders årsberättelse för 2020

Välkommen att ta del av Kliniska Studier Sverige- Forum Söders verksamhetsberättelse för 2020 och läs mer om vårt arbete med att stödja den kliniska forskningen i södra sjukvårdsregionen. Under året arbetade våra medarbetare hårt för att skapa förutsättningar för...


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

Kliniska Studier Sverige Logotyp

Ulf Malmqvist

Nodföreståndare /
Verksamhetschef
Telefon: 046 – 17 33 33
E-post: ulf.malmqvist@skane.se

Kristina Johansson

Tf enhetschef Kliniskt prövningsstöd/
Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-99 74 44
E-post: Kristina.BJ.Johansson @skane.se

Susann Ullén

Enhetschef Medicinsk statistik och epidemiologi / Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-96 22 88
E-post: susann.ullen@skane.se