Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.

Nyheter

Vårt senaste nyhetsbrev, nr 2 2022

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr2 juni 2022 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan. Tillbaka

Unikt projekt i Halland kartlägger hjärtsviktspatienter

I Region Halland har precis ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och läkemedelsbolaget Novartis genomförts. Projektet gick ut på att kartlägga hjärtsviktspatienter genom registersökningar i Region Hallands journaldatabas. Novartis hade...


Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete som förenklar och

utvecklar arbetet med kliniska studier. Sveriges sex samverkansregioner
deltar i samarbetet med var sin samarbetsfunktion, regional nod.
Samarbetet stöds och finansieras av Vetenskapsrådet.
www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige

Kliniska Studier Sverige Logotyp

Ulf Malmqvist

Nodföreståndare /
Verksamhetschef
Telefon: 046 – 17 33 33
E-post: ulf.malmqvist@skane.se

Kristina Johansson

Enhetschef Kliniskt prövningsstöd/
Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-99 74 44
E-post: Kristina.BJ.Johansson @skane.se

Susann Ullén

Enhetschef Medicinsk statistik och epidemiologi / Kontakt rådgivning
Telefon: 0725-96 22 88
E-post: susann.ullen@skane.se

Kontakt lokala noder

Blekinge

Halland

Kronoberg

Skåne