Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge ingår.

Forum Söder erbjuder ett flertal stödfunktioner för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, och riktar sig till forskare inom alla professioner inom hälso-och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Stödet omfattar alla faser (FAS I-IV) av kliniska prövningar inklusive First–In–Human (FIH) studier.

Organisation

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.

Läs vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om det senaste som händer i vår verksamhet.

Nyheter från Forum Söder mars 2020

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Systemet består av sex regionala noder som är utsedda att representera respektive region, Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kliniska Studier Sveriges vision

En stark nationell infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet som ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvård, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Akademin, hälso-och sjukvården och industrin har en god samverkan där delarna stärker helheten.

www.kliniskastudier.se

Ulf Malmqvist

Nodföreståndare

046 – 173333

Utlysning för covid-19 aktiviteter
Nordic Trial Alliance utlyser medel för aktiviteter som syftar till att främja nordiskt samarbete inom covid -19 forskning. Läs mer här.
Råd till sponsorer i samband med coronaviruset/
covid-19
Läkemedelsverket är medvetet om att det finns utmaningar i genomförandet av kliniska prövningar i samband med coronavirusutbrottet (COVID-19). De har publicerat råd om detta på sin hemsida. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida under rubriken ”Påverkan på kliniska prövningar”.

Aktuella utbildningar