Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder
Stödjer klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen

Regional nod Forum Söder

Vi stödjer arbetet med kliniska studier i Södra Sjukvårdsregionen och kan bland annat ge:

  • stöd vid studieförfrågningar/feasibilities:
    • landsförfrågan – undersöka förutsättningarna att genomföra en studie i Sverige
    • klinikförfrågan – identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier
  • stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering (t.ex. studieprotokoll, tillståndsansökningar, data management och statistik)
  • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (t.ex. GCP, statistik)
  • kontakt till expertis inom kliniska studier (t.ex. statistik, epidemiologi, hälsoekonomi)
  • kontakt till regionala resurser (t.ex. forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra).

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FoU-enheterna inom respektive regioner.