Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder
Stödjer klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen

Aktuella träffar och utbildningar

Introduktion till  klinisk läkemedelsprövning – GCP, 2-dagarskurs

Kursen är i första hand avsedd för läkare/forskare, sjuksköterskor och andra personer involverade i kliniska prövningar inom Södra sjukvårdsregionen. I mån av plats finns det möjlighet för personer utanför Södra sjukvårdsregionen att delta.

Kurstillfälle 6-7 april 2022, information och anmälan

Kurstillfälle 12-13 oktober 2022, information och anmälan

Påbyggnad i GCP, endagskurs

Detta är en påbyggnadskurs i GCP för dig som tidigare gått en GCP-kurs och vill fördjupa dina kunskaper. Kursen riktar sig till forskningssjuksköterskor/forsknings-BMA, ansvariga läkare/forskare och andra medarbetare som har erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar.
Under dagen kommer diskussioner, övningar och fallbeskrivningar att varvas med genomgångar då vi återkopplar till regelverket, med fokus på uppdateringarna ICH GCP (R2) och övriga förändringar som påverkar klinisk forskning. Vi kommer däremot inte att gå igenom grundläggande GCP, eftersom vi förutsätter att du kan detta sedan tidigare.

Kurstillfälle 17 februari 2022, Information och anmälan

Utbildning i Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer

RCC Syd och Kliniska Studier Sverige Forum Söder erbjuder under våren 2021 en kurs i regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer inom Södra Sjukvårdsregionen. Kursen genomförs i alla regioner i Södra Sjukvårdsregionen.

Vikten och behovet av kliniska studier har blivit tydligt under pandemin och en viktig förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier är att ha engagerade och stöttande chefer.  Därför erbjuder nu RCC Syd i samverkan med Kliniska Studier Sverige Forum Söder alla verksamhetschefer inom slutenvården i Södra sjukvårdsregionen att gå en specialanpassad kurs i GCP för ökad kunskap kring regelverken som styr kliniska studier. Utbildningen innehåller också delar som ger ökad kunskap om våra regionala processer kring klinisk forskning samt inspiration kring hur man skapar en god forskningskultur inom sin verksamhet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurstillfällen.

Till kurstillfällen och anmälan

Loggor RCC Syd Forum Söder

Lunchträffar för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Södra samverkansregionen

Kom, lyssna och diskutera!

Våra lunchträffar vänder sig till all studiepersonal inom Södra Samverkansregionen för hälso- och sjukvård (Södra sjukvårdsregionen).

Lunchträffarna anordnas 4 gånger per år och genomförs digitalt i Teams.

Inbjudan inför varje lunchträff skickas ut till vårt nätverk för studiepersonal. Du anmäler dig till nätverkslistan genom att maila Kristina Johansson på Kliniska Studier Sverige – Forum Söder: Kristina.BJ.Johansson@skane.se
Välkommen!

Kommande lunchträffar:
17 november

Väl mött!
Kliniska studier Sverige – Forum Söder

Information om personuppgiftsbehandling av Kliniska studier Sverige – Forum Söder; Skåne Universitetssjukvård

Syfte med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar i samband med kursen kommer att behandlas för att administrera och registrera din medverkan i den utbildning du anmält dig till och som ges av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i en lista som underlag för utfärdande av nytt kursintyg vid behov och kommer att sparas i 5 år. Om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta Liz Jergle, Liz.Jergle@skane.se

Mer information om hantering av dina personuppgifter  

Liz Jergle

Klinisk prövningsledare

046-17 79 64