Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder
Stödjer klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen

Aktuella träffar och utbildningar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder erbjuder ett flertal kurser inom GCP (Good Clinical Practice) till personer involverade i klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen.

Introduktions- och påbyggnadskurserna samt kursen inriktad på medicinteknik riktar sig brett mot läkare/forskare, sjuksköterskor med flera.

Vi erbjuder även särskilt anpassade kurser till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården.

Utöver GCP-kurser erbjuds även en utbildning i registerforskning i samverkan med RCC Syd.

GCP för kliniska prövningar med medicintekniska produkter – halvdagskurs

Kurstillfälle 27 oktober 2022, information och anmälan

Utbildning i Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer

Kurstillfälle 25 oktober 2022, information och anmälan

Utbildning i Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer inom Primärvården

Kurstillfälle 18 oktober 2022, information och anmälan

 

Lunchträffar för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Södra sjukvårdsregionen

Kom, lyssna och diskutera!

Våra lunchträffar vänder sig till all studiepersonal inom Södra Samverkansregionen för hälso- och sjukvård (Södra sjukvårdsregionen).

Lunchträffarna anordnas 4 gånger per år och genomförs digitalt i Teams.

Inbjudan inför varje lunchträff skickas ut till vårt nätverk för studiepersonal. Du anmäler dig till nätverkslistan genom att maila Kristina Johansson på Kliniska Studier Sverige – Forum Söder: Kristina.BJ.Johansson@skane.se
Välkommen!

Kommande lunchträffar:

7 september 2022

6 oktober 2022

8 november 2022

6 december 2022

Väl mött!
Kliniska studier Sverige – Forum Söder

Information om personuppgiftsbehandling av Kliniska studier Sverige – Forum Söder; Skåne Universitetssjukvård

Syfte med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar i samband med kursen kommer att behandlas för att administrera och registrera din medverkan i den utbildning du anmält dig till och som ges av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i en lista som underlag för utfärdande av nytt kursintyg vid behov och kommer att sparas i 5 år. Om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta Liz Jergle, Liz.Jergle@skane.se

Mer information om hantering av dina personuppgifter  

Liz Jergle

Klinisk prövningsledare

046-17 79 64