Logotyp för Kliniska Studier Sverige
Stödjer klinisk forskning i Södra Sjukvårdsregionen

Etikprövningsansökan

Då Etikprövningsmyndigheten den 7 oktober 2019 stänger ner sin ansökningsprocess i PRISMA, ska alla ansökningar om etiktillstånd göras via Etikprövningsmyndighetens nya ansökningsformulär. Ansökan skickas in till myndigheten via epost. Viktigt! Notera att ansökan måste signeras av dig som forskare och av din verksamhetschef.

Information om hur du gör när du ansöker hittar du på Etikprövningsmyndighetens webbplats: Etikprövning – så går det till

Observera att all information som rör tidigare etikprövningsansökningar gjorda i Prisma kommer tas bort den 31 oktober. Spara ner den information du vill behålla. Därefter får du kontakta Etikprövningsmyndigheten för att begära ut information.

Vid frågor vänligen kontakta Kliniska Studier Sveriges – Forum Söder, funktionsbrevlåda: studiesupport.sus@skane.se