Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

Tjänster som erbjuds kostnadsfritt

Vi erbjuder kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte kostnadsfritt. Kontakta oss gärna med frågor redan i idé- eller planeringsfasen.

  • Idé, Planering och Ansökan

Diskussioner kring studiedesign. Dimensioneringsberäkningar. Rådgivning kring strukturering av forskningsdata.

  • Genomförande

Rådgivning kring datainsamling, datauttag och registerlänkningar.

  • Analys

Rådgivning kring statistiskt metodval och hjälp med resultattolkning.

  • Publicering och Arkivering

Rådgivning kring hur statistiska metoder och resultat ska redovisas samt hjälp med att bemöta reviewer-synpunkter.

 

Tjänster som debiteras

Löpande projektstöd eller aktiv medverkan av våra medarbetare under hela eller delar av ett forskningsprojekt debiteras. Kontakta oss för kostnadsuppskattningar.

  • Idé, Planering och Ansökan

Upprättande av statistisk analysplan. Hjälp att utföra randomisering.

  • Genomförande

Etablering av forskningsdatabas, hantera kontakter med registerägare samt ta ut registerurval.

  • Analys

Genomförande av statistiska analyser som exempelvis gruppjämförelser, regressionsanalyser, känslighetsanalyser och simuleringar.

  • Publicering och Arkivering

Stöd i skrivprocessen. Detaljerad granskning av använd statistik och epidemiologisk metodik. Utfärdande av intyg avseende använda analysmetoder.

 

Utbildning

Vi har omfattande erfarenhet av att bedriva utbildning inom medicinsk statistik, epidemiologi och statistisk programvara. Exempel på kurser och utbildningar där vi medverkar regelbundet:

  • forskarutbildningskurser i medicinsk statistik och epidemiologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
  • kurser i GCP (Good Clinical Practice) för yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor som leder eller genomför kliniska prövningar

Utöver detta arrangerar gärna skräddarsydda kurser eller seminarier för din avdelning eller forskargrupp. Kontakta oss gärna så berätta vi mer om vad vi kan erbjuda.