Klinisk prövningsenhet

På Forum Söders kliniska prövningsenhet i Lund genomförs kliniska studier av olika slag. Här finns 10 vårdplatser där verksamhet kan bedrivas dygnet runt. Vi genomför studier på uppdrag av såväl akademi och industri.

Den kliniska prövningsenheten tillhör Kliniska Studier Sverige – Forum Söder. Ni hittar oss på Skånes universitetssjukhus i Lund. Här har vi bedrivit kliniska studier alltsedan verksamheten startade på 1980-talet.

Prövningsenheten är uppbyggd och utrustad som en vårdavdelning med extra utrustning avseende centrifuger, temperaturkontrollerade kylar och frysar. Vår erfarna GCP-utbildade personal arbetar både med planering och utförande av kliniska studier.

Fas 1 och andra typer av studier

Enheten är godkänd av Läkemedelsverket för genomförande av FIH (First-In-Human) studier. På enheten bedrivs kliniska läkemedelsstudier i alla faser, icke-interventionsstudier och studier av medicintekniska produkter.

Studierna på enheten kan bedrivas dygnet runt med:

 • medicinsk övervakning
 • telemetriutrustning för rytmövervakning
 • tillgång till akut-team och intensivvård
 • tillgång till ackrediterade sjukhuslaboratorium

Våra tjänster

Vid genomförande av kliniska studier med friska frivilliga forskningspersoner och patienter erbjuder vi hjälp med:

 • Rekrytering genom vår databas (ca 1100 personer) för studier på friska frivilliga
 • Information och samtycke
 • Hälsoundersökning
 • Läkemedelsdosering eller annan behandling
 • Provtagning
 • Uppföljningsbesök

För studier som genomförs på klinisk prövningsenhet erbjuds även följande tjänster:

 • Utformning av protokoll: framför allt råd och granskning
 • Utformning av information och samtyckesblankett
 • Ansökningsförfarande avseende etikansökan
 • Granskning av rapporter

Är du intresserad av våra tjänster, kontakta oss då för mer information.