Hitta till Klinisk prövningsenhet

Anvisningar för dig som är kallad att delta i en klinisk studie på Klinisk prövningsenhet, Skånes universitetssjukhus i Lund.
  1. Gå in via huvudentrén i Blocket (Entrégatan 7, Lund).
  2. Gå till vänster om receptionen och följ en ljus gång/korridor, mot hisshall EB, fram till en liten servering (Matakuten).
  3. Vid serveringen, gå till höger. I hörnet finns ett trapphus, där du går upp till våning 2 eller ta hissen till våning 2.
  4. På vänster sida om du kommer från trapphuset och på höger om du kommer från hissen ligger Klinisk prövningsenhet.
  5. Ring på översta klockan till höger om dörren.

Välkommen!