Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder
Stödjer klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen

Vårt senaste nyhetsbrev

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 1 Jan 2021 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan.

EPM har publicerat nya ansökningsblanketter för etikprövning

Nu har Etikprövningsmyndigheten publicerat ett antal nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor. Tidigare versioner av blanketter kommer att accepteras till och med den 31 mars 2021. Till...

Vårt senaste nyhetsbrev

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 3 Nov 2020

Anslag för medicinsk forskning att söka

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning" avser att dela ut cirka 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst...

Så kan man jämföra hälsodata om Covid-19 i Norden

Forum Söder-medarbetaren Jonas Björk har, i sin egenskap av professor i epidemiologi, intervjuats av publikationen Life Science Sweden om hur man kan jämföra hälsodata om Covid-19 i Norden. Läs artikeln här

Ny information som rör klinisk prövning

Nya samverkansavtal för kliniska prövningar samt kvalitetsregister är nu antagna och publicerade. Nytt är bland annat att inte bara LIF utan även de övriga branschorganisationerna Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech ingår i samverkan. Läs om de uppdaterade...

Ny tjänst ska förenkla vid studieförfrågan

Tjänsten Landsförfrågan drivs av Kliniska Studier Sverige och erbjuder stöd till life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige. Tjänsten innebär en ingång till svensk hälso- och sjukvård och målet är att...

Forum Söders senaste nyhetsbrev

Här får du reda på mer om vad som händer i vår verksamhet. Denna gång är det mycket fokus på Covid-19. Bland annat kan du läsa om ett par spännande pågående kliniska studier kopplade till pandemin. Trevlig läsning! Nyheter från Forum Söder Nr 2 juni...