Logotyp för Kliniska Studier Sverige
Stödjer klinisk forskning i Södra Sjukvårdsregionen

Presentationer vid:
Nationell konferens om kliniska studier 6-7 febr 2019, Malmö

Sidan kompletteras varefter talarna har givit sitt medgivande till delning av sina bilder.

Aleksander Giwercman 
ReproUnion – Goda exempel på gränsöverskridande samarbeten

Anders Persson
Center for Medical Image Science and Visualization

Andreas Hager 
The patient world arena

Anna Ogionwo Jerkeman
ACTIONNE – en klinisk studier av hepatit C-behandling på sprutbyte

Charline Coquerel / Pernille Gröndahl Hoppe
The value proposition of a trial

Chris Heister
Stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige

Damon Tojjar
EASY-Diabetes – Framtidens diabetesvård, idag

David Sparv / Tomas Larsson
Utveckling av universitetssjukvården tillsammans

Dr Gary Hickey
Public and patient involvement in research; What, why and how?

Elisabeth Björk 
Klinisk forskning i Sverige – hur tänker vi?

Estelle Naumburg
Läkemedelsutveckling för barn. Nätverket i Sverige, Norden och Europa

Gunnar Kahlmeter 
Forskning och utveckling – ett naturligt inslag i det dagliga arbetet för alla anställda

Henrik Jansson
Klinisk forskning i tandvården

Jenny Kindblom
Infrastruktur för kliniska studier i barn och ungdomar

Johan Styrke
Framgångsrik regional forskning – tur eller infrastruktur?

Johan Sanmartin Berglund
BTH – Health technology research lab

Josefine Sundh 
BRONCHIOLE – Ett exempel på en pragmatisk klinisk studie

Katarina Steen Carlsson
Hälsoekonomi för kliniska studier; Varför, när, hur och till vilken nytta?

Mathias Svahn
NextCell Pharma & The stem cell revolution

Maria Fagerquist
Läkemedelsforskning – En självklar del av svensk sjukvård

Niklas Nielsen
Kliniska studier i det akuta skedet

Peter Adolfsson
Digital hälsa inom diabetesvård

Peter Asplund
Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Susanna Axelsson
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Susanne Iwarsson
Forskning om och med brukarmedverkan

Thomas Kongstad Petersen
Trial Nation – Clinical Trials Denmark

Ulrika Sandén
En komplex människa i möte med en psykos

Verena Sengpiel
SNAKS – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn

STORT TACK till ALLA som på ett eller annat sätt bidrog och/eller deltog i konferensen