Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder
Stödjer klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen

Nyhetsarkiv

VR söker huvudsekreterare för klinisk forskning

Nu utannonserar Vetenskapsrådet en tjänst som huvudsekreterare för klinisk forskning. I den rollen är man med och påverkar utvecklingen inom klinisk forskning och kliniska studier i Sverige. Som huvudsekreterare samverkar man nära med interna och externa aktörer för...

EPM:s nya ärendehanteringssystem snart i gång!

Etikprövningsmyndigheten planerar att driftsätta sitt nya ärendehanteringssystem Ethix måndagen den 4 oktober kl. 09.00. Ambitionen har varit att skapa ett användarvänligt och effektivt system med ett helt digitalt flöde, från ifyllande och signering av ansökan till...

Nu gäller ny lagstiftning om medicintekniska produkter

Den medicintekniska lagstiftningen i Sverige och EU har genomgått stora förändringar. Den 26 maj började den nya EU‍-‍förordning om medicintekniska produkter (MDR) att tillämpas fullt ut. Därtill har ny nationell lagstiftning också börjat tillämpas från den 15 juli...

E-kurs om ATMP (avancerade terapier)

Visionsdriven Hälsa har i samarbete Läkemedelsakademinden tagit fram en introduktionskurs om avancerade terapier (cell- och genterapi). Kursen är en introduktion till dessa terapier oavsett om du är sjukvårdspersonal, forskare, politiker eller har någon annan roll med...

Vårt senaste nyhetsbrev juni 2021

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 3 juni 2021 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan. Tillbaka

Forum Söders årsberättelse för 2020

Välkommen att ta del av Kliniska Studier Sverige- Forum Söders verksamhetsberättelse för 2020 och läs mer om vårt arbete med att stödja den kliniska forskningen i södra sjukvårdsregionen. Under året arbetade våra medarbetare hårt för att skapa förutsättningar för...

Vi uppmärksammar Clinical Trials day

Idag den 20 maj uppmärksammar Kliniska Studier Sverige Forum Söder den internationella dagen för kliniska prövningar, Clinical Trials Day. En dag som ska belysa vikten av klinisk forskning som leder till nya och bättre behandlingar, läkemedel och medicintekniska...

Vårt senaste nyhetsbrev

Här kan du läsa intressanta nyheter från vår verksamhet. Nyheter från Forum Söder Nr 1 Jan 2021 Vill du få vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Jacob.deMare@skane.se så blir du uppsatt på sändlistan.

Anslag för medicinsk forskning att söka

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning" avser att dela ut cirka 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området inflammatoriska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst...

Ny information som rör klinisk prövning

Nya samverkansavtal för kliniska prövningar samt kvalitetsregister är nu antagna och publicerade. Nytt är bland annat att inte bara LIF utan även de övriga branschorganisationerna Swedish Medtech, Sweden BIO och Swedish Labtech ingår i samverkan. Läs om de uppdaterade...