Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Process vid digital etikprövningsansökan

Alla ansökningar om etiktillstånd ska från och med den 1 januari 2019 göras i ansökningsportalen Prisma. Information om hur du gör när du ansöker (samt skaffar ett konto) hittar du på Etikprövningsmyndighetens webbplats:
Etikprövning – så går det till

Vid etikprövningsansökan ska vissa åtgärder genomföras för att ansökan skall godkännas av Region Skåne som forskningshuvudman. Detta finns beskrivit i följande dokument:
Process vid digital etikprövningsansökan i Region Skåne (pdf)
Här finns även information om fakturahantering.

Vid frågor vänligen kontakta Kliniska Studier Sveriges – Forum Söder, funktionsbrevlåda: studiesupport.sus@skane.se