Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Tjänster för kliniska studier

Enheten för kliniskt prövningsstöd är en del av Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och erbjuder forskare och forskargrupper inom Södra sjukvårdsregionen rådgivning, projektstöd och utbildning i alla faser av ett kliniskt forskningsprojekt. 

Vårt tjänsteutbud hittar du nedan. Kontakta oss gärna med dina förfrågningar!

Tjänster som erbjuds kostnadsfritt

Rådgivningar via e-post, telefon eller vid ett personligt möte.

 • Ansökningsförfarande – råd om vilka godkännande instanser som är aktuella för projektet och vilken dokumentation som krävs. Vägledning för att ge ”hjälp till självhjälp” fram till en komplett ansökan.
 • Dokumentgranskning – granskning av innehållet i dokument aktuella för ett kliniskt forskningsprojekt.
 • Monitorering/kvalitetskontroll – hjälp till självhjälp för att tillgodose regelkrav för kvalitetskontroll för en klinisk prövning, genom till exempel tillhandahållande av dokumentmallar och stöd för genomförande av kvalitetskontroll.
 • Lagar, föreskrifter och riktlinjer för klinisk forskning/prövning – vägledning för hur enskilda frågor kan besvaras utifrån aktuellt regelverk för ett specifikt kliniskt forskningsprojekt.
 • Support vid registrering av studieprotokoll i offentlig databas – registrering ska göras innan första patienten inkluderas i en klinisk studie enligt regelverk och är även ett krav för de flesta tidskrifter för att de ska acceptera publicering av studieresultaten. Clinicaltrials.gov.
 • Läkemedelsförsäkring – råd kring läkemedelsförsäkring vid klinisk prövning: Försäkring läkemedelsprövning (PDF)

Tjänster som debiteras

Projektstöd och aktiv medverkan av resurser knutna till enheten under hela eller delar av ett kliniskt forskningsprojekt. Detta inkluderar även längre och mer omfattande rådgivningar. Exempel på tjänster:

 • Projektstöd – Aktivt deltagande/projektledning under planering, genomförande och avslut av ett kliniskt forskningsprojekt på uppdrag av forskare/forskarteam.
 • Ansökningsförfarande till berörda myndigheter – framtagande av dokument för en komplett ansökan till berörda myndigheter i ett kliniskt forskningsprojekt. Till exempel till Läkemedelsverket, Regional etikprövningsnämnd, Regional biobank etcetera.
 • Kvalitetskontroll/monitorering – upprätta monitoreringsplan och övriga essentiella dokument samt utföra monitorering av en klinisk prövning.
 • Case Report Forms (CRF) – utveckla CRF (datainsamlingsformulär) i pappers- eller elektroniskt format utifrån ett studieprotokoll.
 • Randomisering – råd kring randomiseringsförfarande i samarbete med våra statistiker kollegor. Hjälp med randomiseringskuvert.

Utbildning

 • Tvådagars GCP-kurs med externa föreläsare från bland annat Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Innehållet motsvarar de krav regelverket ställer för GCP utbildning. Ges två gånger/år. Anmälan görs via länken nedan.
 • Kortare GCP-kurser efter förfrågan som en introduktion till GCP eller som en uppdatering av tidigare GCP utbildning utifrån behov hos olika forskarteam. Kontakta Johanna.MerckeOdeberg@skane.se
 • Specialistutbildning på 7,5 högskolepoäng (A) som riktar sig till sjuksköterskor som specifikt arbetar med klinisk forskning/prövning. Ges i samarbete med Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Utöver detta arrangerar vi gärna skräddarsydda kurser eller seminarier som passar din avdelnings eller forskargrupps behov.

Tjänster för kliniska studier

Enheten för kliniskt prövningsstöd är en del av Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och erbjuder forskare och forskargrupper inom Södra sjukvårdsregionen rådgivning, projektstöd och utbildning i alla faser av ett kliniskt forskningsprojekt. 

Vårt tjänsteutbud hittar du nedan. Kontakta oss gärna med dina förfrågningar!

Tjänster som erbjuds kostnadsfritt

Rådgivningar via e-post, telefon eller vid ett personligt möte.

 • Ansökningsförfarande – råd om vilka godkännande instanser som är aktuella för projektet och vilken dokumentation som krävs. Vägledning för att ge ”hjälp till självhjälp” fram till en komplett ansökan.
 • Dokumentgranskning – granskning av innehållet i dokument aktuella för ett kliniskt forskningsprojekt.
 • Monitorering/kvalitetskontroll – hjälp till självhjälp för att tillgodose regelkrav för kvalitetskontroll för en klinisk prövning, genom till exempel tillhandahållande av dokumentmallar och stöd för genomförande av kvalitetskontroll.
 • Lagar, föreskrifter och riktlinjer för klinisk forskning/prövning – vägledning för hur enskilda frågor kan besvaras utifrån aktuellt regelverk för ett specifikt kliniskt forskningsprojekt.
 • Support vid registrering av studieprotokoll i offentlig databas – registrering ska göras innan första patienten inkluderas i en klinisk studie enligt regelverk och är även ett krav för de flesta tidskrifter för att de ska acceptera publicering av studieresultaten. Clinicaltrials.gov.
 • Läkemedelsförsäkring – råd kring läkemedelsförsäkring vid klinisk prövning: Försäkring läkemedelsprövning (PDF)
 
Tjänster som debiteras

Projektstöd och aktiv medverkan av resurser knutna till enheten under hela eller delar av ett kliniskt forskningsprojekt. Detta inkluderar även längre och mer omfattande rådgivningar. Exempel på tjänster:

 • Projektstöd – Aktivt deltagande/projektledning under planering, genomförande och avslut av ett kliniskt forskningsprojekt på uppdrag av forskare/forskarteam.
 • Ansökningsförfarande till berörda myndigheter – framtagande av dokument för en komplett ansökan till berörda myndigheter i ett kliniskt forskningsprojekt. Till exempel till Läkemedelsverket, Regional etikprövningsnämnd, Regional biobank etcetera.
 • Kvalitetskontroll/monitorering – upprätta monitoreringsplan och övriga essentiella dokument samt utföra monitorering av en klinisk prövning.
 • Case Report Forms (CRF) – utveckla CRF (datainsamlingsformulär) i pappers- eller elektroniskt format utifrån ett studieprotokoll.
 • Randomisering – råd kring randomiseringsförfarande i samarbete med våra statistiker kollegor. Hjälp med randomiseringskuvert.
 
Utbildning
 • Tvådagars GCP-kurs med externa föreläsare från bland annat Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Innehållet motsvarar de krav regelverket ställer för GCP utbildning. Ges två gånger/år. Anmälan görs via länken nedan.
 • Kortare GCP-kurser efter förfrågan som en introduktion till GCP eller som en uppdatering av tidigare GCP utbildning utifrån behov hos olika forskarteam. Kontakta Johanna.MerckeOdeberg@skane.se
 • Specialistutbildning på 7,5 högskolepoäng (A) som riktar sig till sjuksköterskor som specifikt arbetar med klinisk forskning/prövning. Ges i samarbete med Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Utöver detta arrangerar vi gärna skräddarsydda kurser eller seminarier som passar din avdelnings eller forskargrupps behov.