Tjänster för kliniska studier

Enheten för kliniskt prövningsstöd är en del av Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och erbjuder forskare och forskargrupper inom Södra sjukvårdsregionen rådgivning, projektstöd och utbildning i alla faser av ett kliniskt forskningsprojekt. 

Vårt tjänsteutbud hittar du nedan. Kontakta oss gärna med dina förfrågningar!