Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Aktuella utbildningar

Lunchträffar för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Malmö och Lund

Kom och lyssna och diskutera! Precis som tidigare tar du med egen lunch om du vill. Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!

Tid och plats:

LUND
Datum: onsdag 12 februari, onsdag 2 september och tisdag 3 november
Tid: klockan 12:00 – 13:00
Plats: Wigerthuset, Remissgatan 4, plan 3, Forum Söder, Stora konferensrummet

MALMÖ
Datum: torsdag 13 februari, torsdag 3 september och onsdag 4 november
Tid: klockan 12:00 – 13:00
Plats: Seminarierum 37:an, CRC, Jan Waldenströms gata 35

Ingen föranmälan krävs.

Väl mött!
Enheten för kliniskt prövningsstöd
Kliniska studier Sverige – Forum Söder

Introduktion till  klinisk läkemedelsprövning – GCP, 2-dagarskurs

Kursen är i första hand avsedd för läkare/forskare, sjuksköterskor och andra personer involverade i kliniska prövningar inom Region Skåne/Södra sjukvårdsregionen. I mån av plats finns det möjlighet för personer utanför Södra sjukvårdsregionen att delta.

Målsättning med kursen

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha fått en grundläggande introduktion inom:

  • området klinisk forskning/prövning,
  • kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive GCP (Good Clinical Practice) för att kunna tillämpa detta i planering, genomförande och avslutning av en klinisk prövning.

Kursen uppfyller de regulatoriska krav som ställs för att vara delaktig i utförandet av en klinisk prövning, inklusive minimikriterierna identifierade av TransCelerare BIopharma Inc.

För information om Transcelerate se följande länk: http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/

 

Antal deltagare

25 – 30 st

Avgift

  • 2900 kr exkl. moms för deltagare från Södra sjukvårdsregionen.
  • 4500 kr exkl. moms för externa deltagare och läkemedelsföretag.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika för båda dagarna.
Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften. Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Detta ska meddelas till kursadministrationen.

15-16 april 2020. Anmäl dig senast: 8 april 

14-15 oktober 2020. Anmäl dig senast: 7 oktober

Skånes universitetssjukhus, Lund F-sal 4, Kioskgatan 21

Påbyggnad i GCP, endagskurs

Detta är en påbyggnadskurs i GCP för dig som tidigare gått en GCP-kurs och vill fördjupa dina kunskaper. Kursen riktar sig till forskningssjuksköterskor/forsknings-BMA, ansvariga läkare/forskare och andra medarbetare som har erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar.
Under dagen kommer diskussioner, övningar och fallbeskrivningar att varvas med genomgångar då vi återkopplar till regelverket, med fokus på uppdateringarna ICH GCP (R2) och övriga förändringar som påverkar klinisk forskning. Vi kommer däremot inte att gå igenom grundläggande GCP, eftersom vi förutsätter att du kan detta sedan tidigare.

Målsättning med kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått en uppdatering i ICH GCP (R2) och övrigt regelverk, och därmed en stabil grund att stå på i arbetet med att planera och genomföra en kliniska läkemedelsprövningar.

Antal deltagare

20 st

Avgift

• 1700 kr exkl. moms för deltagare från Södra sjukvårdsregionen.
• 3500 kr exkl. moms för externa deltagare och läkemedelsföretag.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften. Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Detta ska meddelas till kursadministrationen.

27 februari 2020   FULLBOKAD!

Information om personuppgiftsbehandling av Kliniska studier Sverige – Forum Söder; Skåne Universitetssjukvård

Syfte med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan kommer att behandlas för att administrera och registrera din medverkan i den utbildning du anmält dig till och som ges av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i en lista som underlag för utfärdande av nytt kursintyg samt för att skicka dig information om kommande aktiviteter inom området klinisk forskning/prövning som Kliniska studier Sverige – Forum Söder är delaktiga i. Dina uppgifter sparas i 5 år och du kommer att tillfrågas om du vill att uppgifterna finns kvar efter detta. Om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta Annette Crona via annette.crona@skane.se

Mer information om hantering av dina personuppgifter  

Liz Jergle Almquist

Liz Jergle Almquist

Klinisk prövningsledare

046-17 79 64