Logotyp Kliniska Studier Sverige Forum Söder

Aktuella utbildningar

Lunchträffar för forskningssjuksköterskor och BMA i Malmö och Lund!

Kom och lyssna och diskutera! Precis som tidigare tar du med egen lunch om du vill. Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!

Tid och plats:

LUND, Klockan 13:00 – 14:00
Plats:
Wigerthuset, Remissgatan 4, plan 3, Forum Söder,
Stora konferensrummet

Tisdagen den 7 Maj
Tisdagen den 3 September
Tisdagen den 5 November

MALMÖ, Klocka 13:00 – 14:00
Plats: Seminarierum 37:an, CRC, Jan Waldenströms gata 35

Måndagen den 13 Maj
Onsdagen den 4 September
Onsdagen den 6 November

Ingen föranmälan krävs.

Väl mött!
Enheten för kliniskt prövningsstöd
Kliniska studier Sverige – Forum Söder

Introduktionskurs inom klinisk läkemedelsprövning – GCP

Kursen är i första hand avsedd för läkare/forskare, sjuksköterskor och andra personer involverade i kliniska prövningar inom Region Skåne/Södra sjukvårdsregionen. I mån av plats finns det möjlighet för personer utanför Södra sjukvårdsregionen att delta.

Målsättning med kursen

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha fått en grundläggande introduktion inom:

  • området klinisk forskning/prövning,
  • kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive GCP (Good Clinical Practice) för att kunna tillämpa detta i planering, genomförande och avslutning av en klinisk prövning.

Kursen uppfyller de regulatoriska krav som ställs för att vara delaktig i utförandet av en klinisk prövning, inklusive minimikriterierna identifierade av TransCelerare BIopharma Inc.

För information om Transcelerate se följande länk: http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/

 

Antal deltagare

25 – 30 st

Avgift

  • 2900 kr exkl. moms för deltagare från Södra sjukvårdsregionen.
  • 4500 kr exkl. moms för externa deltagare och läkemedelsföretag.

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika för båda dagarna.
Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften. Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Detta ska meddelas till kursadministrationen.

9-10 april 2019. Anmäl dig senast: 1 april

FULLBOKAD

Det går bra att göra anmälan för eventuell reservplats

Skånes universitetssjukhus, Lund F-sal 4, Kioskgatan 21

Information om personuppgiftsbehandling av Kliniska studier Sverige – Forum Söder; Skåne Universitetssjukvård

Syfte med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan kommer att behandlas för att administrera och registrera din medverkan i den utbildning du anmält dig till och som ges av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i en lista som underlag för utfärdande av nytt kursintyg samt för att skicka dig information om kommande aktiviteter inom området klinisk forskning/prövning som Kliniska studier Sverige – Forum Söder är delaktiga i. Dina uppgifter sparas i 5 år och du kommer att tillfrågas om du vill att uppgifterna finns kvar efter detta. Om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta forskningsadministratör Annika Sjöhof Annika.Sjohof@skane.se

För mer information om hantering av dina personuppgifter läs igenom följande:  

Information om personuppgiftsbehandling av Kliniska studier Sverige – Forum Söder; Skåne Universitetssjukvård

Syfte med personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan kommer att behandlas för att administrera och registrera din medverkan i den utbildning du anmält dig till och som ges av Kliniska studier Sverige – Forum Söder. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i en lista som underlag för utfärdande av nytt kursintyg samt för att skicka dig information om kommande aktiviteter inom området klinisk forskning/prövning som Kliniska studier Sverige – Forum Söder är delaktiga i. Dina uppgifter sparas i 5 år och du kommer att tillfrågas om du vill att uppgifterna finns kvar efter detta. Om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta forskningsadministratör Annika Sjöhof Annika.Sjohof@skane.se

För mer information om hantering av dina personuppgifter läs igenom följande: