Södra Regionvårdsnämnden

Klassifikationsrådet

Södra Regionvårdsnämndens kansli  
Per Wendel, ordf  

Landstinget Blekinge
Lillemor Cehlin
Peter Janson

Region Halland
Iréne Eriksson
Simon Lindroos

Region Kronoberg
Eva Forslund
Pia Held

Region Skåne
Ingela Fröjdh, vice ordf
Camilla Bjerborn
Denise Olsson
Petra Widerkrantz 


Arbetsuppgifter

Klassifikationsrådet arbetar för ökad kvalitet i klassificeringarna av sjukvården inom Södra sjukvårdsregionen. Området omfattar primärklassificeringar enligt exempelvis ICD 10 och sekundärklassificeringar enligt exempelvis DRG, DiagnosRelaterade Grupper eller ACG, Adjusted Clinical Groups. Klassifikationsrådet arbetar med uppföljning, utbildning och rekommendationer till huvudmännen i klassifikationsfrågor.