Södra Regionvårdsnämnden

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Nyhet från SKL 2019-03-05:
Årets insatser för god vård genom kunskapsstyrning

Sammanfattning av planerade insatser 2019 i nationella programområden och nationella samverkansgrupper (pdf)

Mer information:
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (skl.se)