Södra Regionvårdsnämnden

RPO Hjärt- och kärlsjukdomar

Gruppmedlemmar
Förteckning över ledamöter RPO Hjärt- och kärlsjukdomar (pdf)


Minnesanteckningar

2019-01-17 (pdf)

2018-09-20 (pdf)

2018-05-17 (pdf)

2018-03-01 (pdf)

2018-01-17 (pdf)

2017-10-26 (pdf)

2017-09-14 (pdf)

2017-05-18 (pdf)

2017-03-15 (pdf)

2017-01-26 (pdf)

2016-12-08 (pdf)

2016-10-27 (pdf)

2016-09-22 (pdf)

2016-05-26 (pdf)

2016-04-14 (pdf)

2016-03-03 (pdf)

2016-01-21 (pdf)

2015-09-10 (pdf)

2015-02-11 (pdf)

2015-01-08 (pdf)


Policydokument, rekommendationer och riktlinjer
Rekommendationer för uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm (pdf)

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.

Vårdprogram för venös tromboembolism (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.

PM för tidig diagnos och behandling av non-STEMI hjärtinfarkt (pdf)
Dokumentet beskriver bästa tillgängliga kunskap. Avvikelser hos respektive huvudman kan förekomma.