Södra Regionvårdsnämnden

RPO Lung- och allergisjukdomar

Ledamöter

Ordförande
Kerstin Romberg, Region Skåne
kro@nlg.nu

Region Blekinge
Christina Botvid
Elisabeth Witte

Region Halland
Britta Engvall

Region Kronoberg
Birgitta Lagercrantz

Region Skåne
Ulrika Berg
Jan Bleckert
Åsa Persson
Hanan Tanash
Kristina Tödt

Södra regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh

Minnesanteckningar