Lunchträff för studiepersonal 3 mars 2021

Välkommen till lunchträff för all studiepersonal inom Södra Samverkansregionen för hälso- och sjukvård (Södra sjukvårdsregionen).

Tid: 3 mars 2021, kl 12-13

Plats: Teams

Programpunkter för denna träff:

  • Allmän uppdatering av nyheter rörande kliniska studier och prövningar
  • Studieförfrågningar – presentation av hur Forum Söder arbetar med inkomna förfrågningar
  • MDR – nytt regelverk för medicintekniska produkter from 26 maj 2021

Inbjudan inför varje lunchträff skickas ut till vårt nätverk för studiepersonal. Du anmäler dig till nätverkslistan eller bara denna träff genom att maila Petra Johnels på Kliniska Studier Sverige – Forum Söder: petra.johnels@skane.se

Antal platser kvar på kursen: 0