Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregisterdag 28 september 2022

Varje år genomförs en kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionens regi. Det är sjukvårdsregionala samverkansgruppen (RSG) för kvalitetsregister som står som arrangör. Syftet med dagen är att sprida information om nationella kvalitetsregister till intresserade medarbetare i hela sjukvårdsregionen. Exempel på ämnen som tas upp är styrning och finansiering av kvalitetsregister, juridiska regelverk men också exempel på hur kvalitetsregisterdata kan användas i förbättringsarbete och forskning.

Årets kvalitetsregisterdag är den 28 september 2022 kl 10:00-16:00 på Hotell Statt i Hässleholm.

Program och anmälan kvalitetsregistersdag 2022 (pdf)