KURSSIDA FÖR KURS:

Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet

Välkommen!

Kursen innehåller:

  • Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet
  • Kemiska hälsorisker
  • Medicinska kontroller och gällande föreskrifter
  • Medicinska kvalitetsaspekter vid spirometri och PEFmätning.

Föreläsare

Specialistläkare Katrin Dierschke

Yrkeshygieniker Maria Hedmer

Leg. Sjuksköterska Else Åkerberg Krook

Leg. Sjuksköterska Maria Willman

 

 

PROGRAM

09:00 Lung- och luftvägssjukdomar
Arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma, KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som t ex mögel, asbest och kvarts. Medicinsk SYV.
12:00 Lunch
13:00 Kemiska arbetsmiljörisker och andningsskydd
Genomgång av viktiga paragrafer i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker samt grundläggande information om andningsskydd.
13:40 Medicinska kontroller i arbetslivet
Genomgång av medicinska kontroller i arbetslivet. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets författningssamling 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.
14:45 Kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning
– för utförare och bedömare (Spirometri och PEF)
Genomgång av kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning för utförare och bedömare (Spirometri och PEF). Vi går även igenom spirometri och PEF-exempel och tränar på tolkningen.

 

INLÄSNINGSMATERIAL

Klicka här för att komma till delen inläsningsmaterial. Denna delen av sidan innehåller länkar, artiklar, video etc. inför kursen.

UTBILDNINGSMATERIAL

Nedan finns material från presentationerna i de olika ämnen som kursen innehåller.

 

LUNG- OCH LUFTVÄGSSJUKDOMAR

Presentationen av Lung- och luftvägssjukdomar

Tryck här för att ladda ner pdf-filen.

AFS

Författningssamlingar

AFS 2019:3

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2011:19

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2006:1

Asbest

AFS 2004:1

Syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2015:2

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

AFS 2012:3

Minderårigas arbetsmiljö

Länkar

Länkarna från presentationen

Jobbafrisk.se

För ett hållbart arbetsliv.

Genväg

Informationsfilmer från jobbafrisk.se

Billackerare

Information om billackerare. Framtid.se

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

ELF – European Lung Foundation

Is your workplace affecting your breathing?

Svetsarätt.se

Rätt och fel: Var har du punktutsuget? (0:20)

Broschyrer

Lärorika broschyrer
broschyr CAMM ögonfransförlängning

Informationsbroschyr

”Ögonfransförlängning – hälsorisker för fransstylister och kunder”

IARC (internationella cancerforskningsorganisationen):

Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide

Genväg

Faktablad från CAMM

Arbetsmiljöverket

Kunskapssammanställning

Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning

Asbest

Vad är asbest? (av.se)

Artiklar

från presentationen

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vaccination mot pneumokocker är rekommenderad för svetsare

SVT Nyheter

Sveriges största arbetsmiljöskandal

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER OCH ANDNINGSSKYDD

Presentationen av Kemiska arbetsmiljörisker och andningsskydd

Tryck här för att ladda ner pdf-filen.

AFS

AFS (2015:2)

AFS 2011:19

Kemiska arbetsmiljörisker

Länkar

Länkarna från presentationen

To Beard or not to Beard?

Ett exempel på vad som händer om skyddsutrustningen inte passar

Gasfilter

En översikt av olika gasfilter, deras användningsområde och hur de är färgkodade.

Partikelfilter

Partikelfilter används för att skydda mot damm eller aerosoler. Partikelfilter märks med P och vit färgkod samt finns i tre klasser

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter används när gas/ånga och partiklar förekommer samtidigt

Filtervalsguiden

Broschyrer

Lärorika broschyrer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Tryck här för att ladda ner .pdf

MEDICINSKA KONTROLLER I ARBETSLIVET

Presentationen av Medicinska kontroller i arbetslivet

Tryck här för att ladda ner pdf-filen.

AFS

AFS (2015:2)

AFS 2019:3

Medicinska kontroller i arbetslivet

Länkar

Länkarna från presentationen
Logotyp Region Skåne

YMDA

Yrkes- och miljödermatologisk avdelning

Broschyrer

Lärorika broschyrer

Faktablad och broschyrer

Arbets- och miljömedicin Syd

KVALITETSASPEKTER PÅ LUNGFUNKTIONSUNDERSÖKNING

Presentationen av Kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning

Tryck här för att ladda ner pdf-filen.

AFS

AFS (2015:2)

AFS 2019:3

Medicinska kontroller i arbetslivet

Spirometri

Material
Logotyp Region Skåne

Nationellt spirometrikörkort

Kurs: Nationellt spirometrikörkort för allergi, astma och KOL-teamen

Logotyp Region Skåne

Kurs Nationellt spirometrikörkort

i övriga orter. Kontaktuppgifter.
Logotyp Region Skåne

Kunskapsblad

Spirometri – lugnfunktionsmätning
Logotyp Region Skåne

Kunskapsblad

Bronkdilatationstest spirometri på vuxna

Länkar

Länkarna från presentationen

European Respiratory Society

ersnet.org

FHVmetodik

FHVmetodik.se

INLÄSNINGSMATERIAL

Nedan finns material (länkar, artiklar och video etc.) inför kursen.

 

AFS

Författningssamlingar

Arbetsmiljöverket

Myndighet som har uppdraget att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs.

AFS 2019:3

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2011:19

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2012:3

Minderårigas arbetsmiljö

Vägledningar

från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Vägledningen riktar sig till den som utför medicinska kontroller

Arbetsmiljöverket

Vägledningen riktar sig till dig som är arbetsgivare

Arbetsmiljöverket

Vägledning till kemireglerna

Broschyrer

Lärorika broschyrer

Bra arbetsmiljö för frisörer

Tryck här för att ladda ner .pdf

Kemiska risker i arbetsmiljön

Tryck här för att ladda ner .pdf

internetmedicin.se

Yrkesrinit

Rinit, yrkesrelaterad

Astma

Astma, yrkesrelaterad

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Allergisk alveolit

Hypersensitivitetspneumonit (HP)
lakartidningen.se

Nr. 48, 2019

”Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom”

Nr. 6, 2017

”Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni”

Nr. 48 2015

”Risk att kunskap försvinner om mindre vanliga sjukdomar”

Nr. 49 2015

”Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet”

Nr. 48 2015

”KOL och astma kan orsakas eller förvärras av arbetet”

Nr. 48 2007

”KOL också en yrkessjukdom”

sodrasjukvardsregionen.se/amm/
broschyr CAMM ögonfransförlängning

Informationsbroschyr

”Ögonfransförlängning – hälsorisker för fransstylister och kunder”

AMM Syd Rapport

Allergi i praxis 1/2012 ”Frisörarbete och astma”

HINTA – Hälsosamt INTräde i Arbetslivet

De arbetsmedicinska klinikerna i landet har ett samarbete för att sprida information till unga hur man kan jobba frisk och få ett hälsosamt inträde i arbetslivet. AMM i Örebro har producerat tre filmer.

Video

Hantverk och restaurang

(09:06 min)
Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom hantverks- och restaurangbranschen.

Video

Bygg, fordon och anläggning

(08:39 min)
Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom bygg, fordon och industri.​

Video

Vård och barnomsorg

(08:10 min)
Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom vård och barnomsorg.

Faktablad

Hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön

Välj rätt yrke – undvik astma och eksem

Läs mer

Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar – astma och KOL

Läs mer

Isocyanater i arbetet

Läs mer

Gummiallergier i arbetslivet

Läs mer

Handeksem och arbete

Läs mer

Risker för frisörer – skydda dina händer

Läs mer

CAMM

Projekt Hälsosam yrkesdebut

Om Prjoekt Hälsosam yrkesdebut

”- Projektet Hälsosam yrkesdebut hjälper elever välja rätt”

Delrapport 1

”Arbetsskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram”

Delrapport 2

”Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut – en kartläggning”

Broschyrer

från Prevent.se

Bagerimiljön

Läs mer Livsmedelsbranschens arbetsmiljö

Lackeringsbranschen

Läs mer Arbetsmiljö i lackeringsbranschen

Lantbruksmiljö

Läs mer Arbete med hästar

Djursjukvård

Läs mer Arbetsmiljö inom djursjukvården

Tidningar

om arbetsmiljö

Arbetarskydd.se

Tidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser

Bulletin

Tidskrift från Arbets- och miljömedicin Syd & Yrkes- och miljödermatologi (YMDA) i Malmö.

Föreningar

European Respiratory Society

ersnet.org

American Thoracic Society

thoracic.org

Astma- Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen

swenurse.se

Länkar

NAAKA

Samlad information gällande astma, allergi och KOL i Coronatider

Standardization of Spirometry 2019 Update

AMERICAN THORACIC SOCIETY
DOCUMENTS

Spirometry in Occupational Health—2020

Journal of Occupational and Environmental Medicine: May 2020 – Volume 62 – Issue 5

Kontakt

Mottagning/Fråga-svar
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Fre 09.00-12.00
Lunch 12:00-13:00
Mottagning/Fråga-svar amm@skane.se
Besöksadress: Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND
l

Utvärdering

Tryck här för att komma till utvärderingsformuläret.

Bra kan bli bättre och därför är vi tacksamma om du fyller i kursutvärderingen!