Södra sjukvårdsregionen

NAG stroke tilldelas Mona Brittons pris 2022

Nervsystemets sjukdomar är ett av fyra nationella programområden som ingår i Södra sjukvårdsregionens värdskap. Den tillhörande nationella arbetsgruppen (NAG) för stroke och dess ordförande Lars Rosengren har nu tilldelats Mona Brittons pris för god strokevård.

Motiveringen lyder: ”Till NAG stroke för det teamarbete som gjort att det finns ett vårdförlopp stroke som omfattar hela vårdkedjan, alla teammedlemmar och dessutom inkluderar patientperspektivet. Och till Lars Rosengren som samordnat, drivit och lett detta arbete.”

Mona Brittons pris har till syfte att belöna nyskapande insatser inom svensk strokevård av särskilt stort värde. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Mer om Mona Brittons pris för god strokevård (stroketeam.se)