Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, april 2018

Datum/tid:
2018-04-23 kl 09.30-12.00.

Plats:
Skåne – Rådhus Skåne, Kristianstad.


1 Justering


2 Finansiering kunskapsstyrning och regional arbetsfördelning
• Ökat stöd till ordföranden i Regionala medicinska kunskapsgrupper
• Stöd till ordföranden i Nationella kunskapsgrupper
• Finansiering av projektledare regional arbetsfördelning


3 Regional arbetsfördelning – lägesrapport
Margareta Albinsson


4 Överföring av projekt regional arbetsfördelning, Södra sjukvårdsregionen, till det fortlöpande arbetet


5 Delprojekt 3 Kirurgi – benign sjukdom i njurarna


6 Delprojekt 5 Ortopedi – ryggkirurgi


7 Högisoleringsenhet


8 Val av 1:e vice ordförande i Södra Regionvårdsnämnden för perioden 2018-04-01–2018-12-31


9 Digitala vårdbesök och digitala vårdcentraler
Ulf Österstad


10 Skandionkliniken
Peter Daneryd


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet) (SRVN)
1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, Minnesanteckningar
Hjärta/kärl 2017-12-06, 2018-03-01
Nervsystemets sjukdomar 2017-12-01, 2018-02-16
Njursjukdomar och Chefssamråd Njur 2017-12-06, 2018-02-07
Palliativ vård 2017-12-08
Psykisk hälsa 2018-02-06
Rörelseorganens sjukdomar 2017-10-23

2 Regional medicinsk resursgrupp
Allmän medicin 2017-11-15, 2018-02-07

3 Chefssamråd
Minnesanteckningar
Ortopedi 2017-04-20, 2017-10-23 samt Årsrapport 2017
Urologi 2017-11-30

4 Statsbidrag Regionalt cancercentrum Syd 2018

5 Samordning av sjukvården i Region Skåne sommaren 2018

6 Centrum för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen, projektredovisning 2015-2017, 2018-02-21

7 Ny förtroendevald revisor i Region Skåne att granska nämndens förvaltning och räkenskaper


12 Övrigt


 

Föredragningslista 2018-04-23
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2018-04-23
(pdf för utskrift, 36 sidor)