Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, december 2020

Datum/tid:

2020-12-03 kl 09.00-14.00

Plats:

Distansmöte via Teams.

Föredragningslista och handlingar

1. Mötet öppnas av ordförande och upprop genomförs

2. Val av justeringsperson

3. Ekonomisk redovisning med budget 2021 (pdf)

4. Priser och ersättningar för regionövergripande vård 2021 (pdf)

5. Nytt samverkansavtal – fortsatt process (pdf)

6. Information om samarbete kring tillgänglighet
6a. Nuläge tillgänglighet nov 20
6b. Förslag reviderat uppdrag SOT-gruppen 2020-11-24 (pdf)

7. Övergripande information om ”Samarbete för bättre vård”

8. Slutrapport delprojekt 21 Blodsamverkan (pdf)
Jesper Bengtsson, Medicinsk service, Region Skåne

9. Uppföljning delprojekt 15 Endokrin halskirurgi (pdf)
Erik Nordenström, SUS, Region Skåne

10. Förtroende och jämlikhet i vården – fokusgrupper 2020 (pdf)
Johan Lidmark och Simon Zackrisson
Bildspel (pdf)

11. Studentarbete LTH – Granskning av samarbetet i Södra sjukvårdsregionen
Jonatan Arnlund, Sara Lundberg, Marcus Oknelid, Joakim Wahl

12. Skåne informerar – ”Normaliseringsprocessen”
Rasmus Havmöller, regional chefläkare, Region Skåne

13. Anmälningsärenden
13a. Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare i Halland
13b. Chefsamråd hud 2020-10-07
13c. Chefsamråd barnsjukvård 2020-11-20
13d. RPO Barn och ungdom 2020-09-17
13e. RPO Endokrina sjukdomar 2020-11-23
13f. RPO Hjärta kärl 2020-10-22
13g. RPO Hjärta kärl 2020-09-28
13h. RPO Levnadsvanor 2020-11-09
13i. RPO Lung- och allergisjukdomar 2020-10-20
13j. RPO Lung- och allergisjukdomar 2020-11-04
13k. RPO Nervsystemets sjukdomar 2020-10-23
13l. RPO Primärvårdsrådet 2020-09-23

14. Forskningens dag

Föredragningslista för utskrift