Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, februari 2015

Datum/tid sammanträde:
2015-02-12 kl 13.00-17.00.

Plats:
Blekinge – First Hotel Carlshamn, Karlshamn.


 

2015-02-13: Seminarium ”Information om Södra Regionvårdsnämndens uppdrag och verksamhet”
Program

Bildspel Rita Jedlert och Per Wendel, Södra Regionvårdsnämnden
Karta och invånarantal, Södra sjukvårdsregionen
Nytt regionavtal
Översikt Södra Regionvårdsnämnden
Prisförhandlingsprocessen

Bildspel Gunilla Skoog, Landstinget Blekinge

Bildspel Kristina Jakobsson, Arbets- och miljömedicin

Regionalt cancercentrum Syd
Bildspel Mef Nilbert

 


1 Val av ordförande för ärende 1-4


2 Justeringsman


3 Södra Regionvårdsnämndens ledamöter och ersättare
Upprop och kort presentation


4 Presidium för Södra Regionvårdsnämnden


5 Södra Regionvårdsnämndens arbetsformer


6 Sammanträdesplan 2015


7 Arvoden för ledamöter och ersättare


8 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015


9 Information från en workshop om högspecialiserad vård 2015-02-06


10 Varje dag räknas!
Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Årsrapport 2014 FoU-verksamheten, Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö

2 Regionala medicinska kunskapgrupper minnesanteckningar
Njursjukdomar 2014-11-26
Hjärta/kärl 2015-01-08

3 Regionmöte Rehabiliteringsmedicin
Minnesanteckningar 2014-11-14


12 Övrigt

Föredragningslista 2015-02-12
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2015-02-12
(pdf för utskrift, 30 sidor)