Södra sjukvårdsregionen

Södra regionvårdsnämnden, februari 2024

Datum/tid:

2024-02-23 kl 09.00–12.00

Plats:

Digitalt.

Dagordning och handlingar

1. Ordföranden öppnar mötet och upprop

2. Val av justeringsperson

3. Information från kansliet

4. Information om pågående arbete inom delprojekt – Samarbete för bättre vård (pdf)
Eva Svensson

5. Genomlysning av tillgängligheten till högspecialiserad vård på Sus – Statusuppdatering – Sirona (pdf)
Anna Benemark

6. Comprehensive Cancer Center Network
Silke Engelholm, Jessica Wihl, Helena Brändström

7. Nationell högspecialiserad vård (NHV)
Gilbert Tribo, Lena Luts

8. Övriga frågor

Dagordning för utskrift