Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, januari 2019

Datum/tid:

2019-01-31 kl 13.00-16.00.

Plats:

Skåne – Hotell Statt, Hässleholm.

Föredragningslista och handlingar

1 Val av ordförande för ärende 1-4


2 Justeringsman


3 Södra Regionvårdsnämndens ledamöter och ersättare (pdf)
Upprop


4 Val av ordförande


5 Val av förste vice ordförande


6 Val av andre vice ordförande


7 Presidium för Södra Regionvårdsnämnden


8 Sammanträdesplan 2019 (pdf)


9 Arvodesregler för ledamöter och ersättare (pdf)


10 Introduktion av nämndens arbetsområden (pdf)


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala programområden minnesanteckningar
RPO mag- och tarmsjukdomar 2018-09-18
RPO Psykisk hälsa 2018-12-19


12 Övrigt