Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, januari 2019

Datum/tid:
2019-01-31 kl 13.00-16.00.

Plats:
Skåne – Hotell Statt, Hässleholm.


1 Val av ordförande för ärende 1-4


2 Justeringsman


3 Södra Regionvårdsnämndens ledamöter och ersättare
Upprop


4 Val av ordförande


5 Val av förste vice ordförande


6 Val av andre vice ordförande


7 Presidium för Södra Regionvårdsnämnden


8 Sammanträdesplan 2019


9 Arvodesregler för ledamöter och ersättare


10 Introduktion av nämndens arbetsområden


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala programområden minnesanteckningar
RPO mag- och tarmsjukdomar 2018-09-18
RPO Psykisk hälsa 2018-12-19


12 Övrigt


 

 

Föredragningslista 2019-01-31
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2019-01-31
(pdf för utskrift, 15 sidor)