Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, maj 2013

Datum/tid sammanträde:
2013-05-24 kl 08.30-12.00.

Plats:
Blekinge – First Hotel Statt, Karlskrona.