Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, maj 2015

Datum/tid sammanträde:
2015-05-20 kl 08.30-12.00.

Plats:
Halland – First Hotel Mårtenson, Halmstad.


 

2015-05-19: Seminarium ”Organdonationer och transplantationer”
Program

Transplantation av organ
Bildspel Johan Nilsson, del I
Bildspel Johan Nilsson, del II

Lagar och föreskrifter om organdonation och transplantation
Bildspel Ulrika Peetz Hansson

Organdonation
Bildspel Renja Skog

Vävnadsdonation
Bildspel Torsten Malm

Koordinatorns roll när donatorn är identifierad
Bildspel Kerstin Karud

Allokering av organ
Bildspel Ragnar Källén

Donationsutredning och framtida strukturer
Bildspel Peter Desatnik

1 Justering


2 Rapport från Screeningrådet (2015-05-19)
Stefan Lamme


3 Södra Regionvårdnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport 2014


4 Förslag till användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens budgetöverskott åren 2011-2014 samt fortsatt användning av projektmedel


5 Revisorer för Södra Regionvårdsnämndens verksamhet 2015-2018


6 Nominering av ledamöter och ersättare i styrelsen för Inera AB
Nominerade representanter till styrelsen


7 Framtidens sjukvård i Region Skåne
Ingrid Lennerwald


8 Klassificeringsarbetet – utbildning
Per Wendel


9 Aktuell information från Region Halland


10 Solidariskt finansierade verksamheter i Södra sjukvårdregionen för vilka Region Skåne har driftsansvar
Ingrid Bengtsson-Rijavec


11 Njurtransplantationer
Information


12 Kunskapsstyrning – Trombektomi
Jesper Petersson


13 Läget inom arbetet med en sydsvensk region/fördjupat samarbete
Johan Assarsson


14 Arbetet med de delar av e-hälsa som regioner och landsting kommit överens om att göra gemensamt – Inera AB
Johan Assarsson


15 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Hjärta/kärl 2015-01-08, 2015-02-11
Njursjukvård 2015-02-11
Resursgrupp Allmänmedicin 2014-12-03, 2015-02-04, 2015-04-22

2 Chefsmöte Hud

3 Planering av sjukvården sommaren 2015

4 Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, verksamhetsberättelse år 2014


16 Övrigt

Föredragningslista 2015-05-20
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2015-05-20
(pdf för utskrift, 29 sidor)