Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, maj 2019

Datum/tid:

2019-05-03 kl 08.30-12.00.

Plats:

Kronoberg – PM & Vänner Hotel, Växjö.

Seminarium

Seminarium 2019-05-02: Cancer
Program seminarium (pdf)

Föredragningslista och handlingar

1. Val av justeringsperson


2. Verksamhetsberättelse 2018 Södra regionvårdsnämnden (pdf)


3. Disponering av resultat 2015-2018, Södra regionvårdsnämnden (pdf)


4. Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen (pdf)


5. Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård (pdf)


6. Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg (pdf)


7. RCC Syd – cancerplan 2019-2022 (pdf)


8. Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag (pdf)


9. Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering (pdf)


10. Samarbete för bättre vård – Informationspunkter (pdf)


11. Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler (pdf)


12. Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg (pdf)


13. Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet (pdf)


14. Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg


15. Anmälningsärenden
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02


16. Delegation till presidiet i Södra regionvårdsnämnden att avge yttranden över förslag till nationell högspecialiserad vård (pdf)

Föredragningslista för utskrift