Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, mars 2013

Datum/tid sammanträde:
2013-03-22 kl 08.30-12.00.

Plats:
Halland – Hotel Tylösand, Halmstad.


 

2013-03-21: Seminarium ”Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård”
Program

Minnesanteckningar

Inledning: Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-,  tjocktarms- och ändtarmscancervården

Bröstcancer – Kunskapsunderlag:
Bildspel Lisa Rydén
Bildspel Per Malmström
Bröstcancer – Konsekvenser av förslaget för Södra sjukvårdsregionen:
Bildspel Monika Sjövall, Niklas Loman

Kolorektalcancer – Kunskapsunderlag:
Bildspel Gudrun Lindmark, Mef Nilbert
Kolorektalcancer – Konsekvenser av förslaget för Södra sjukvårdsregionen:
Bildspel Björn Ohlsson, Staffan Weiber
Bildspel Anders Johnsson

Prostatacancer – Kunskapsunderlag:
Bildspel Ola Bratt
Prostatacancer – Konsekvenser av förslaget för Södra sjukvårdsregionen:
Bildspel Rolf Lundgren

1 Justering


2 Regionalt cancercentrum Syd – Ägardirektiv
SRVN protokollsutdrag 2012-12-07 § 50


3 Regionalt cancercentrum Syd – Regional Cancerstrategi 2013-2015
Rapport


4 Regionalt cancercentrum Syd – Flerårsbudget 2013-2015
SRVN protokollsutdrag 2012-12-07 § 48


5 DRG- och KPP-konferens i Växjö 2013-05-13–14
Bo Attner


6 Sammanträdesersättning till heltidsarvoderade landstingsråd/regionråd vid Södra Regionvårdsnämndens sammanträden


7 Studieresa till CleanMed Conference Oxford 2013-09-17–19


8 Nytt samverkansavtal för Center för eHälsa (CeHis)
Val av ledamöter till styrelse


9 Aktuell information från Region Halland
Bildspel


10 Fördjupad genomgång av överenskommelsen om Regionala priser och ersättningar
Bo Attner + deltagare från Avtalsgruppen


11 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Minnesanteckningar Regionala medicinska råd
RMR – Allmänmedicin 2012-09-19, 2012-11-21
RMR – Barn- och ungdomssjukvård 2012-12-06
RMR – Njursjukvård 2012-11-22

2 Särskilt vårdkrävande Landstinget Kronoberg

3 Planering av sjukvården i Skåne sommaren 2013

4 Verksamhetsrapport 2012 Regionala styrgruppen för organdonation i Södra sjukvårdsregionen


12 Övrigt

Föredragningslista 2013-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf för utskrift, XX sidor)

Tillbaka till Sammanträden och handlingar